ONLİNE EĞİTİM

Online eğitim, ders veren eğitmen ile öğrencinin aynı mekânda bulunmadığı eğitim sistemini anlatan bir terimdir.

Üniversite eğitiminin bir parçası haline gelen online eğitim, mekâna ve zamana bağlı olmaksızın öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüste bir araya gelme zorunluluğu olmaksızın, derslerin bilgisayar teknolojileri aracılığıyla, sanal ortamda, görüntülü ve sesli olarak işlendiği, öğrencilerin istediği zaman bu dersleri tekrar izleyebileceği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir. Günümüzde pandemi sürecinden dolayı ilk, orta ve liselerde de kullanılmaya başlanmıştır.

Online eğitim sisteminde dersler sanal sınıflarda gerçekleştirilir. Eğitmen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanabilir, sınıftaymış gibi derslere katılabilir. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde eğitmenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlatır, yazı tahtası kullanabilir ve hatta bilgisayarındaki kayıtlı materyali öğrencilerle paylaşabilir. Öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabilir; ders içerisinde anlamadıklarını ya da akıllarına gelenleri soru olarak sorabilir. Eş zamanlı yapılan dersler kayıt altına alınabilir ve daha sonra isteyen herkes, bu kayıtlar sayesinde istedikleri her an dersi tekrar izleyebilir. Gerekirse geçmiş yılların arşivlerine de erişim sağlayabilirler.

Online eğitim, eğitim bilimleri açısından disiplinler arası bir alandır. Eğitmenler ve öğrencilerin, hatta kimi zamanlar öğrenme kaynaklarının aynı mekânda bulunmaması, birbirinden uzakta olmasından dolayı yaşanan sınırlılıkları ortadan kaldırabilmek için farklı teknolojileri kullanır. Bu nedenle uzaktan eğitim kavramı bir çatı kavram olarak ortaya çıkmış; yazışarak öğrenme, tele öğrenme, elektronik öğrenme, mobil öğrenme, çevrimiçi öğrenme, esnek öğrenme gibi kavramları da nitelemek için kullanılmıştır.

UZAKTAN EĞİTİMDEN ONLİNE EĞİTİME

Günümüzde televizyon, video, ses, grafik, bilgisayar, internet teknolojisi gibi modern teknolojinin imkânlarından yararlanarak gerçekleştirilen uzaktan eğitimin aslında oldukça eski bir tarihi vardır. 1700'lü yılların ilk çeyreğinde ortaya çıkan mektup ile eğitim uzaktan eğitimin ilk örneği olarak anılabilir. 1900'lü yılların ilk çeyreğinde radyo ve sonrasında televizyonun yaygınlaşması ile uzaktan eğitim kitlesel bir hal almıştır. Tek merkezden iletilen eğitim materyali aynı anda pek çok öğrenci tarafından takip edilebilmekteydi. 1960’lı yıllarda açık üniversitelerin ortaya çıkmasıyla uzaktan eğitimin bu şekli daha akademik bir form aldı. 1980'li yıllarla beraber ortaya çıkan telekonferans teknolojileri uzaktan eğitimi karşılıklı bir iletişim sürecine dahil etti. 1990’lı yıllarda bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda kişisel bilgisayarlar, İnternet ağı ve cep telefonlarının yaygın olarak kullanımı ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri online eğitime dönüştü.

ONLİNE EĞİTİMDE DERS NASIL YAPILIR?

Uzaktan eğitimin pek çok faklı modeli olmakla birlikte dersler eğitim kurumlarının kendilerinin belirlediği üç farklı yöntem ile yapılabilir:

  • Senkron (Eş Zamanlı) Dersler: İnternet teknolojilerinin desteği ile oluşturulan sanal sınıflarda, eğitmen ve öğrencilerin aynı anda bir araya geldiği ve öğretim faaliyetinin tıpkı geleneksel eğitimde olduğu gibi yüz yüze yapıldığı bir modeldir.
  • Asenkron (Ayrı Zamanlı) Dersler: Ders kitapları, video ve ses dosyaları gibi çeşitli öğretim materyallerinin önceden öğrencilere sunulduğu, böylece öğrencinin istediği zaman, kendi hızına göre öğrenme faaliyetini bireysel olarak gerçekleştirebildiği bir modeldir.
  • Hibrit (Karma) Dersler: Eş zamanlı ve ayrı zamanlı derslerin aynı eğitim programı içerisinde bir arada uygulandığı modeldir. Bu modelde derslerin bir kısmı senkron, bir kısmı ise asenkron olarak takip edilebilir.

 

ONLİNE EĞİTİMDE SINAV NASIL YAPILIR?

Online eğitimde kurumların belirledikleri farklı yöntem ile sınavlar yapılabilir:

  • Eğitim online olmak ile birlikte sınavlar, önceden tespit edilen tarihte ve mekanlarda gerçekleştirilebilir.
  • Tüm sınavlar belirlenen tarihlerde internet üzerinden sözlü olarak gerçekleştirilebilir.
  • Öğrenciler sınav yerine değerlendirilmesi için dersler kapsamında öğrendiklerini aktaracakları ödevler hazırlayabilir.
  • Öğrenciler belirlenen tarihlerde, internet üzerinden çoktan seçmeli yanıtlar verecekleri sınavlara girebilirler.

ONLİNE EĞİTİMİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Aynı mekanda olma zorunluluğu içermediği için bölgesel ve coğrafi engelleri ortadan kaldırır. Online eğitim sırasında farklı şehirlerde bile olsanız dersleri takip edebilirsiniz.

Online eğitim, her bir öğrenenin kendi hızında öğrenmesine imkan sağlar.

Online eğitim ders materyallerine sınırsız erişim sağlar. Bu yönüyle tekrar kullanılabilir ders materyalleri ile ortak ders içeriği ile ekonomik bir alternatif sunar.

Eğitim için harcayacağınız sürenin dışında yol ve benzeri konularda gereksiz zaman kaybı yaşamazsınız.

Eğitim materyaline istediğiniz her zaman ulaşabildiğiniz için tam zamanlı bir işte çalışsanız bile eğitimlere katılabilirsiniz.

Çalışıyor olmak online eğitime engel olmadığı gibi evlilik, çocuk sahibi olmak ya da diğer nedenler de online eğitimlere katılmayı engellemez.

Sadece internet bağlantılı bir bilgisayara ihtiyacınız olduğu için eğitimi kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Eğitim materyallerine kendi çalışma takviminize göre istediğiniz zaman ulaşabildiğiniz için daha etkili bir şekilde öğrenir, istediğiniz zaman dersi tekrar izleyebilirsiniz.

Online Eğitim, eğitimde fırsat eşitliği sağlar. Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

ONLİNE EĞİTİM NEDEN DAHA ETKİLİDİR?

Geleneksel eğitim modellerinden farklı olarak online eğitimin merkezinde öğrenci yer alır. Her şeyin ders esnasında öğrenilmesine dayanan geleneksel eğitimin aksine online eğitim sisteminde öğrenci dersleri zamana ve mekana bağlı olmadan takip edebilir.

Geleneksel eğitim sisteminden farklı olarak öğrenciler online eğitim ile istediği zaman istediği ders içeriğini tekrar takip edebilir. Online eğitim modelini geleneksel eğitim sisteminden ayıran bu özellik ile bir konuyu öğrenmek isteyen, o ders materyalini istediği kadar çok izleyebilir. Senkron ders modeli sayesinde öğrenciler online eğitimde de tıpkı geleneksel eğitimde olduğu gibi eğitmenlere soru sorabilir. Kafalarına takılan konuların yanıtlarını öğrenebilirler.

Online eğitimde karmaşık problemlerin ve soruların örnek video çözümlerinin ders materyali olarak bulunur ve bu öğrencinin başarısı ve geleceği için daha fazla çalışmasını sağlar. Öğrenci teori ve pratik arasındaki ilişkiyi videolardan takip edip hızlı bir şekilde öğrenir, ayrıca öğrenileni daha kolay şekilde hayata geçirebilir.

Online eğitim sistemi geleneksel eğitim materyallerinin yanı sıra görsel ve işitsel birçok içeriği içerisinde barındırır. Zengin görsel ve işitsel içerik yardımıyla eğitimi daha çekici, zevkli ve anlaşılır hale getirerek öğrencinin derslere olan ilgilisini ve öğrenme düzeyini arttırır.

(Kaynak : Üsküdar Üniversitesi, Online Eğitim https://uskudar.edu.tr/tr/online-egitim)