Circle Shape Img
AyzaEdu

Online Eğitim İle
Öğrencilerini Geleceğe Taşı...

AyzaEdu, uzaktan eğitim sisteminin yönetimini, dokümantasyonunu ve raporlama işlemlerini, etkili eğitimci-öğrenci iletişimini, kurs içeriğinin yayınlanmasına ve uzaktan ölçme değerlendirme işlemlerinin internet üzerinden yapılmasını sağlar.
Circle Shape Img
AyzaCrm

CRM | Müşteri İlişkileri
Yönetimi

Sahip olduğunuz müşteriler ya da potansiyel müşteriler ile kurduğunuz ilişkiyi en karlı ve en verimli hale getirmek için kullanılan yöntemdir.
Ayzaİcra

UYAP Uyumlu İcra Takip
Programı

İcra Takibi Yazılımları, borçlu olan kişinin veya firmaların herhangi bir sebeple borcunu ödememesi durumunda alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlükleri nezdinde başlattığı işlemleri takip etmek üzere kullanılan bilgisayar programlarıdır.

Circle Shape Img
AyzaDemirbaş

Demirbaş Takip Programı

Ayza Demirbaş Yazılımı, şirketinize ve/veya şirketlerinize ve bu şirketlere bağlı şubelerdeki tüm demirbaşları ve bu demirbaşlara ait detaylı bilgilerin kayıt altında tutulmasını sağlayan bir yazılımdır.

Şirketlerinize ait tüm demirbaşları hem birim/departman bazında hem de personel bazında zimmet bilgilerini takip edebilirsiniz.
Cirle Shape Img
Dava Takip

Dava Takip ve Muhasebe
Otomasyonu

Dava Takip ve Muhasebe Otomasyonu; hukukçu ve hukuk bürolarına dava süreci boyunca her türlü yardımı sağlayan, dava takip süreçlerini kolaylaştıran, belgelerin internet ortamında saklanmasını saklayan ve bu belgelere istenen ortamdan erişimi sağlayan, ödemelerin, masrafların, giderlerin ve kargoların takibini kolaylaştıran yazılımıdır.