C# (C Sharp) Programlama Dili

C Sharp (C#), .NET Framework'de sunulan nesne tabanlı bir programlama dilidir. Günümüzde profesyonel olarak kabul edilen programlama dillerinin başında yer almaktadır. C++ programlama diline birçok yönden benzer ve C# program geliştirmede kapsülleme, kalıtım ve polimorfizim gibi nesne tabanlı kavramları uygulama imkanı sağlar.

C#, aynı zamanda büyük-küçük harfe duyarlı, basit olduğu kadar güçlü, genel amaçlı ve güvenli bir programlama dili olarak kabul edilmektedir. C# projeleri güçlü ve zengin bir programlama ortamı olan Visual Studio ortamında geliştirilebilir. C# ile konsol tabanlı uygulamalar ve Windows tabanlı uygulamalar hazırlanabilir. C# programlama dilinin kodlama stili C++ ve JAVA'ya çok benzer, bu yüzden bu dilleri bilen yazılımcılar C# kodlamasını hızlı bir şekilde öğrenebilirler.

C# ve VB.NET, .NET Framework ortamında program geliştirmek için kullanılan iki ana programlama dildir. Her iki programlama dil de aynı çerçeveyi kullanır ve her ikisi de aynı bayt kodunda ön derlemeye tabi tutulur ve daha sonra çalışma zamanında derlenir ve çalıştırılır. Bunda dolayı C# ile VB.NET’in fonksiyonel olarak eşdeğer olduğu söylenebilir.

C Sharp (C#), Microsoft firması tarafından geliştirilmiş genel amaçlı, nesne yönelimli, yüksek seviyeli bir programlama dilidir. C++, Java, Visual Basic, Delphi gibi programlama dillerine çok benzemekle birlikte programlamayı kolaylaştırmak için bu programlama dillerinden çok farklı özellikleri de mevcuttur.

C#, C/C++ programlama dili üzerine inşa edilmiş bir programlama dilidir. Java programlama dili ile de pek çok yönden benzerlik göstermektedir. C# programlama dilinin kullanımı daha kolay, hata yakalama işlemleri daha basit ve programcının hatalı kod üretmesi engellenmiştir.

C#, büyük uygulamalar geliştirmekte en yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir. Nesne yönelimli bir programlama dili olmasından dolayı da yaygın olarak tercih edilmektedir. Özellikle, C++ programlamaya hakim olan bir programcı çok kısa sürede C# programlama dilini öğrenebilir.

C# ile konsol uygulamalar geliştirmenin yanında Windows form uygulamaları, web form uygulamaları, mobil programlama ve web servisleri hazırlama gibi birçok platformda program geliştirmek mümkündür.

 

Konsol Uygulamalar

Konsol uygulama, programcı tarafından geliştirilen uygulamaların komut satırı penceresinde çalışmalarına verilen ortak bir isimdir. Konsol uygulamalar, henüz nesne yönelimli programlamanın yaygınlaşmadığı dönemlerde kullanılan ve MS-DOS olarak ifade edilen bir arayüz idi. Özellikle kullanıcının etkileşim kurmasının ve grafik arayüzünün önemli olmadığı uygulamalarda basit bir arayüz olarak kullanılabilir. Uygulama aşamasından ziyade öğrenme aşamasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Windows Form Uygulamaları (Ado.Net)

Hazırlanan programların grafiksel bir arayüz yardımıyla çalıştırıldığı, kullanıcı etkileşiminin yüksek seviyede olduğu ve Windows’un sahip olduğu birçok özelliğin kullanılabildiği arayüzdür. Windows uygulamalarında kullanılan ComboBox, ListBox, TextBox, Panel gibi nesneler bu platformda kolaylıkla kullanılabilir. Farklı veri tabanları ile bağlantı kurmak, veri tabanlarına bilgi girişi yapmak, bilgileri okumak ve bilgiler üzerinde işlemler yapmak çok kolay ve çoğu zaman kod kullanmadan yerine getirmek mümkündür.

 

Web Form Uygulamaları (Asp.Net)

Ado.Net yerine ASP.Net sayfa yapısı ile hazırlanan yazılımları kapsar. Web form uygulamaları temel olarak Windows Form Uygulamalarına benzemekle birlikte Web Form uygulamaları internet üzerinden doğrudan erişilebilen form uygulamalarıdır. Bundan dolayı uygulama bir Windows form’dan ziyade web tarayıcısı üzerinde çalışmaktadır. ASP.Net kullanılarak hazırlanan bir web uygulaması içerisinde Windows Form Application’da olduğu gibi bir ya da daha fazla sayfa olabilir. Web formları bir HTML sayfası gibidir ve uzantısı .aspx olarak kaydedilir.

 

Mobil Programlama

Cep telefonlarında kullanılan işletim sistemleri üzerinde çalışan uygulamalar geliştirme platformudur.

 

Web Servisleri

Web Servisleri HTTP protokolünü kullanarak iki uzak makine arasında iletişimi sağlayan bir haberleşme yöntemidir. Bu amaçla XML dili kullanılır. XML, interneti kullanarak veri alışverişi yapan sistemler arasında veri iletişimini standart hale getiren bir dildir. XML dili sayesinde değişik platformalar ve programlama dilleri arasında haberleşme kolaylıkla sağlanabilir.

Özellikle, dünya çapında Web’in yaygın olarak kullanılmaya başlamasından sonra farklı platformlar arasında bilgi transferi ve haberleşme ihtiyacı da artmıştır. Bunu sağlamak amacıyla Web servisleri geliştirilmiştir. XML dili kodlarını kullanarak ve Web servisleri yardımıyla bilgi paylaşımı mümkün hale gelmiştir.

C#, özellikle Delphi, C++ Builder, Visual Basic gibi programlama dillerini bilen programcılar için öğrenilmesi çok kolay olan bir dildir. Birçok deyim, veri tipleri, döngü yapıları, tanımlamalar, dizi kullanımları, fonksiyonlar (metotlar) diğer programlama dilleriyle büyük benzerlikler göstermektedir.

 

DLL Dosya Kullanımı

DLL (Dinamic Link Library) dinamik kütüphane oluşturmak için kullanılan bir yapıdır. Delphi programlama dilindeki ‘Unit’ ile eşdeğerdir. C#, bir projede birden fazla yerde kullanılması gereken program kodlarının DLL şeklinde sadece bir defa yazılarak projenin her yerinden kullanılmasını sağlar.  Bu sayede hem karmaşa ortadan kalkacak hem de aynı kodların birden fazla yerde yazılmasının önüne geçilecektir.