Dijital Pazarlama

Küreselleşme teknolojinin ve internetin yaygınlaşması ile beraber dünyayı küçük bir köy haline getirmiştir. Teknolojinin gelişmelerle beraber markalar yeni teknolojik gelişmeleri rekabet ortamında üstünlük elde etmek için bünyelerinde uygulamaya çalışmaktadır. Teknolojideki bu hızlı değişimler ve gelişmeler ticaret alanında da kendini göstermektedir. Artık ticaret elektronik ortamda da yaygınlaşmaktadır ve süreç pandeminin etkisiyle hızlı genişlemektedir.

Dijital pazarlama, teknoloji tarafında sunulan bütün faaliyetleri etkin bir şekilde kullanmasını sağlayan işletmelerin faaliyetlerini daha geniş kitlelere daha etkin, daha hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için yürüttükleri bir pazarlama türüdür.

Dijital pazarlama kavramı internetten ticari faaliyetler yürütülürken pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Burada klasik pazarlama faaliyetlerinden farklı olarak her şeyin sayısal olarak da net bir şekilde ölçülebiliyor oluşudur. Müşterilerin firmaya ait web sitesinde ne kadar zaman geçirdiği, yaşları, siteye nereden giriş yaptıklarına kadar birçok bilgi bu teknolojiler yardımıyla öğrenilebilmektedir. Bu teknolojiler sayesinde son veriler incelenerek daha doğru, daha hızlı ve güvenilir analizler yapılabilmekte, kaynakların daha verimli kullanılması sağlanabilmektedir. Yürütülen faaliyetler ve elde edilen bilgiler ışığında dijital ortamlarda işletmeleri daha da büyütecek stratejiler geliştirmek kaçınılmaz olmaktadır.

Dijital pazarlama ağırlıklı olarak günümüz yaygın iletişim teknolojilerinden tablet, cep telefonu ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlardan yararlanarak her zaman tüketici ile iletişimde olmak isteyen bir pazarlama türüdür. Mobil araçlar sayesinde her zaman ve her yerden her türlü bilgiye ulaşılabilmek mümkün hale gelmiştir. Bu sayede tüketici ve üretici online olarak istenilen zaman ve ortamdan iletişim kurabilmektedir.

Dijital pazarlama ile tüketici ile kurulan iletişim sayesinde tüketicinin sorunlarına da anında cevap verilebilmektedir.

Ticarette internetin daha yoğun kullanılmasıyla işletmelerin televizyon reklamlarına harcadıkları bütçede büyük oranda azalmalar gözlenmektedir. Bu bütçelerle internette çok daha geniş kitlelere pazarlama faaliyetleri yürütülmekte aynı zamanda bu faaliyetler de ölçümlenerek reklamların ne kadar verimli olduğu gözlemlenebilmektedir.

Ticaretin sanal ortama taşınması ile beraber pazar kavramı yeni bir boyut kazanmıştır. Günümüzde, pazar gerçekliğini kaybetmiş ve sanal ortamda kendini göstermeye başlamıştır. Markalar belli bir adreste bir dükkân ya da mağaza açarak belli saatler içerisinde hizmet vermek yerine, internet mağazacılığı kavramıyla belli bir yerde iş yeri olmadan her an ve her zaman hedef kitlesine 7/24 hizmet verebilmektedir. Bu mağazaların en önemli özelliği normal mağazalara göre çok daha kârlı olmalarıdır. Sanal mağazada kira ödemeden, fazla personel çalıştırmadan, minimum maliyetlerle her türlü müşteriye ulaşılabilmektedir. Sanal mağazacılıkta pazarlanan ürünün veya hizmetin dikkat çekici olması; çok alınıp-satılması ve daha fazla müşteri tarafından tercih edilmesinde büyük önem taşımaktadır.