Yazılım Nedir?

Yazılım; elektronik cihazların belirtilen işlemleri yapmasını ve bunların birbiriyle haberleşmesini sağlayarak görevlerini sürdürmeye yarayan belli kurallara ve algoritmalara göre sıralanmış komutlar topluluğudur. Bir başka deyişle elektronik olarak çalışan aygıtların iş yapmasına olanak sağlayan sistemin tümüne yazılım denir.

Elektronik ortamda problemleri çözmek için programlama dilleri kullanılır. Her programlama dilinin kendine has yazım kuralları ve komutları vardır. Ama bütün programlama dillerinde ortak olan çok sayıda komut bulunur.  

Yazılım kendi içerisinde ikiye ayrılır: uygulama ve sistem yazılmaları. Uygulama yazılımları, bireysel veya kullanıcı odaklı olarak görülebilir. Oluşan kişisel taleplere ve ihtiyaçlara göre uygulama yazılımları hazırlanabilir. Burada belirtilen isteğe göre, istenen işlemleri gerçekleştiren yazılım hazırlanır.

Uygulama yazılımında programlama diline ilaveten farklı uygulamalara da ihtiyaç duyulabilir. Programlamanın doğru işlemesi ve çalışması için belli bir işletim sistemine sahip olması gerekir. Uygulama yazılımları kendi içinde ayrılmaktadır. Bunlar; eğlence, ticari, genel amaca hizmet eden ve sunum yazılımları olarak kategori oluşturur. İstenilen hizmete göre, yer alan kategori içinde bireyler ya da firma sahipleri uygun olanı seçebilirler. Yazılım yapan programcı grubu istek doğrultusunda programı hazırlar.  

İkinci olarak da karşımıza sistem yazılımları çıkmakta. Adı üstünde tamamen sistem odaklı ve sisteme entegre şeklinde olan yazılım çeşidi olarak bilinmektedir. Bilgisayarın tamamen kendisini işletmeye izin verir. Sistem yazılımları özellikle, bilgisayar donanımın ve sistemin ilerlemesini, aksamamasını sağlar. Bilgisayara gerekli olan tüm fonksiyonların kullanımına yardımcı olur. Bu işlemleri yürütürken pencere, hizmet, işletim, aygıt sürücüleri ve sunucular gibi sistemlerin birleşmesini içerir.